פוסטים אחרונים על התמודדות:

עודפם

אקח אתי רסיסים של כל מה שיכולתי לומר ולא אמרתי

עוד על התמודדות:

גשם. זך

ענן אפור באחת נקרע כמהירות הדחפור

שקיעה

שקיעה היא מה שמגיע לפני זריחה, שקיעה היא ניצוץ של חושך מדהים

עולמי האפור

הלוואי ויכולתי לדבר. לבכות. לצרוח. לשבור קירות, לנתץ חלונות.

הנשמה שלי

חיפשתי אותך בכל מקום. בכל חלום טיפש, בכל ילד מתרגש

כיצד??

חיוך תמרח בפניך המדושנות ואני אצרח בדממות שבוקעות

מה יהיה ??

למה אני צריכה להיות תמיד נחמדה תמיד לעזור ??

אש של געגואהבה

המנגינה נחלשה, וכדור ה'געגואהבה' מקפץ בלי סדר. משתולל. רוקד קדאצ'קע מגושם.

לילותיי

פתאום הכל רקוב. זה חוזר אליי. מלקקת את דמי, דוחה תהילות.

זקוקה ל-

מה מונע ממני להיות "הילדה הרעה" הזאת וממך לא?