אז למה באמת?

רק לפקוח את העיניים

הערת אגב

לפרק הקודם

 

סופשבוע טוב! מתחילים עם חומש חדש ואותי זה מרגש מאוד😁😁
[ו… זוכרות את הסוגריים המרובעים? גם כאן ניתן לדלג עליהם בלי לפספס את ההבנה].

אדמו"ר הזקן שואל כבר על הפסוק הראשון שאלה חזקה מאוד – שאני אישית ממש אשמח לדעת אם קיימת לה תשובה ב'נגלה' (תורת הנגלה – התורה שהיא לא חסידות או קבלה).
"ואלה שמות בני ישראל היורדים מצרימה את יעקב" – בפשטות, הכתוב מונה את שמות בני ישראל הבאים מצרימה.
רגע! אז למה הוא מונה גם את יעקב? יעקב זה ישראל – המלאך שנלחם איתו העניק לו את שמו, "כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל". מה, יעקב הוא בן של עצמו?
איך זה יכול להיות?

וכאן אנחנו נעשה קפיצה קטנה לסדר ההשתלשלות – זוכרות אותו? מי שלא, דחוף ללכת חזרה להקדמה;)
היום נראה איך בשם הוי' (אחד משמות הקב"ה) – יו"ד – ה"א – ו"ו – ה"א – מתגלם סדר ההשתלשלות בצורה יפהפיה.

כל העולם שלנו, מסביר האדמו"ר הזקן, בנוי בדרך של צמצום והתפשטות. המשכה ורַחבוּת.
בשלשלת של סדר ההשתלשלות, כל מידה מצמצמת את עצמה כדי לרדת ולהתלבש במידה הבאה, שם היא מתפשטת בכלי שמתאים לה, ומצטמצמת שוב כדי לרדת שוב וככה בעצם האור האלוקי – הקב"ה – עובר צמצומים רבים ועצומים כדי להצליח להתלבש בעולם שלנו בצורות גשמיות כמו כיסא או נעליים. כמובן שבקב"ה עצמו אין שום שינוי! הוא נשאר אותו דבר. אבל כדי שאנחנו נוכל לראות עולם ולהרגיש ישות – האור צריך לעבור את כל הצמצומים האלה.

יו"ד – זו ספירת החכמה (מהמוחין, זוכרות?) חכמה זה הארה. זה נקרא 'ברק המבריק'. הרגע הזה שיש לכן רעיון, שהבנתן משהו, עוד לפני שאתן מצליחות להסביר אותו אפילו במילים – זו החכמה. נקודה קטנה – כמו האות יו"ד. גרעין בסיסי של רעיון.
[למעשה, החכמה היא ראשית ההתהוות. כתוב "כולם בחכמה עשית" – החכמה שבעולם האצילות נקראת 'חכמה עילאה' וממנה התחיל להתהוות העולם שלנו – בחכמה עשית].

אחרי יו"ד מגיעה האות ה"א – שמסמלת את ספירת הבינה, הספירה הבאה בסדר אחרי חכמה. בינה זה כמו בנייה. לוקחים את הרעיון הראשוני שעלה לנו, ומפרקים אותו להסברים מפורטים, תוכניות מדוייקות, מילים ומשפטים.
בינה נמשלת לנקבה, ובעצם הפיתוח של הרעיון הוא כמו תשעת חודשי ההריון. גם בצורה הגשמית של האות רואים את הפיתוח – אורך, רוחב, גובה.
יו"ד – חכמה, נקודה; ה"א – בינה, הרחבה.

ומה זה ו"ו? – ששת המידות, זעיר אנפין. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד.
ו"ו נקראת 'המשכה', כי היא בעצם ממשיכה מהמוחין – מהמוח, למידות – ללב. היא מורידה את התובנות השכליות לרגש. [ההורדה היא באמצעות הספירה השלישית של המוחין – הדעת – ובעז"ה עליה נרחיב בהזדמנות אחרת]. אפשר גם לראות שהיא בצורת קו שיורד מלמעלה ללמטה – מהמוח ללב.

והה"א האחרונה – מלכות, ספירת המעשה. זו ההורדה האחרונה ובעצם סיום התהליך: הבנו, הרחבנו, המשכנו למידות ו – עשינו. הורדנו את הרגש למעשה. ושוב, אורך רוחב גובה.

אם כך, סיכום: יו"ד – חכמה, נקודה; ה"א – בינה, הרחבה; ו"ו – ז"א, המשכה; ה"א – מלכות, עשיה.

ואיך זה עונה לנו על השאלה?

ישראל זו בחינת 'חכמה עילאה' – ספירת החכמה שבעולם האצילות. היא נקראת ככה בגלל שהיא ספירת החכמה הכי עליונה בסדר ההשתלשלות. כתוב "ישראל לי ראש" – החכמה עילאה שנמצאת בראש סדר ההשתלשלות, מתלבשת בבחינת ישראל.
אבל כדי לרדת לעולם ולהוות אותו, החכמה העילאה חייבת להצטמצם. למה? – בגלל שהיא ספירה כל כך נעלית! היא בכלל לא קשורה לגשמיות. כמו המרחק בין אסטרונאוט בחלל לרגב אדמה על הארץ, בערך. כדי שיהיה עולם, חכמה עילאה צריכה לרדת בצמצומים למטה.
איך זה קורה?

יעקב זה יו"ד-עקב. יו"ד – זה הארת חכמה מהחכמה עילאה. בעברית, זה החכמה עילאה כמו שהיא מצומצמת, כלומר הירידה של החכמה עילאה כדי שתוכל להתלבש בעולם. זה כמו שכדי להסביר משהו לילד קטן, אני לא אשפוך עליו את כל החומר שאני יודעת – אלא אסביר לו רק חלק מהדברים, וגם זה במילים פשוטות ובהסבר שטחי. זה נקרא *הארה* מהמוחין שלי, מכל מה שאני מבינה. ככה החכמה עילאה מאירה – כלומר, מצטמצמת כדי ששאר העולמות יוכלו 'להבין' ולקבל אותה – וזה האות יו"ד.
יעקב ממשיך את הארת החכמה הזו – בבחינת עקב. מה זה אומר? הכוונה למטה בתוך העולם, שהוא כמו עקביים לגבי החכמה עילאה שנמצאת באצילות שנמצאת בראש.
כלומר, חכמה עילאה שזה בחינת ישראל, מצטמצמת להארה בבחינת יו"ד, שיורדת לעקב – לשאר העולמות – כדי להחיות אותם. שזה בחינת יעקב, יו"ד-עקב.

זו התשובה – למה יעקב נקרא בן של ישראל. הרי יעקב מקבל מהדרגה של ישראל – מקבל את הארת החכמה עילאה כדי להמשיך אותה הלאה. בן מקבל מאבא, ולכן הפסוק מונה אותו בכלל בני ישראל.

תחשבו איזו ירידה מטורפת זו! חכמה עילאה, 'הטופ' של סדר ההשתלשלות, למעלה בעולם האצילות, פשוט יורדת ומצטמצמת מדרגה אחר מדרגה, דרך עולמות בריאה יצירה עשיה עד שהיא מגיעה בסוף אלינו.
לכן כתוב "ואלה שמות בני ישראל היורדים מצרימה" – ירידה לגלות.
והירידה הזו הכרחית. במתן תורה כתוב "אנוכי הוי' אלוקיך" – רק ע"י גלות מצריים שם הוי' יכול להתגלות בעולם. כלומר, הצמצום הכרחי כדי שתהיה לנו למטה התפשטות. כדי שנשיג אלוקות, האור האלוקי חייב לרדת למטה. כדי שנוכל לחיות, החכמה עילאה צריכה להשפיל את עצמה, לרדת מהמדרגה שלה.

ואז אדמו"ר הזקן שואל שאלה אפילו עוד יותר חריפה.
הרי אמרנו שככה נברא העולם. בדרך של ירידה וצמצום. אז למה הירידה למצריים נקראת בכלל גלות?
הרי היו חייבים את הירידה בשביל לקבל את התורה אחר כך. זה הסדר הרגיל – ירידה, ואז עליה. איפה הגלות פה? זה בעצם התחלה של גאולה!

ופה מגיעה התשובה החזקה.
נכון. מצד הקב"ה ומצד האמת – אין פה גלות! יש רק גאולה! איפה הבעיה – אצלנו. *אנחנו לא רואים אלוקות*. לא רואים איך שזה טוב. איך כל שנות השיעבוד מזככות אותנו והופכות אותנו לעם.
אנחנו לא רואים – ולכן בשבילנו, פה למטה, זה גלות.
"אני ישנה וליבי ער" – למטה אנחנו במצב של שינה, העיניים שלנו סתומות. אבל למעלה, ליבנו ער – למעלה אפשר לראות את התגלות האורות.

הרבי אמר שצריך רק לפקוח את העיניים ולראות, שמשיח כבר כאן…
רק לפתוח לו את הדלת – והוא פה.

מקורות: תורה אור שמות, ד"ה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. זה מאמר ארוך מאוד ודי מסובך ככה שלא הייתי ממליצה ללכת ישר אליו…
אבל כן הייתי ממליצה לפתוח תורת מנחם תשנ"ב, בשיחת מוצאי חג הגאולה י"ט-כ' כסליו ביחידות כללית – או בקישור https://www.lahak.org/templates/lahak/article_cdo/aid/3102226/jewish/-.htm.
זה אולי לא קשור לפרשה שלנו, אבל באות ז' תוכלו למצוא מילים נפלאות:) חוץ מזה ששיחות כמו אלה תמיד כדאי ללמוד שוב ושוב ושוב!

[אגב, מילתא דבדיחותא: אדמו"ר הזקן מסביר איך משה רבנו עשה את כל המופתים של הפיכת המים לדם, המטה לנחש וכו'. שינוי הטבע זה פשוט הארת חכמה עילאה בשם הוי', בגלל שהארת חכמה עילאה היא בדרגה כזו שהטבע לא תופס מקום אצלה, וזה בעצם משנה את צירופי האותיות שבהם נברא העולם ואז אין שום בעיה שהמים יהיו דם, המטה נחש, החומץ ידלק ועל זו הדרך. מומלץ לנסות בבית]
שבת שלום;)

שמרי במחברת

לא רשומה עדיין? הרשמי

עוד באותו נושא:

אז למה באמת?

אחרי שהצייר גומר את הציור, המחשבה שלו חוזרת למקום הטבעי שלה

הוסיפי את התגובה שלך:

10 תגובות
 1. ברכי הגב

  חסידות בתפארתה
  !!!!!!

  והקישור שלך הרס לי את כל העמוד (כאן המצפון אמור להתעורר)

 2. אני אני😉 הגב

  מהמם
  מהמם
  מהמם
  מהמם

  תודה על זה!!

 3. הערת אגב הגב

  אני רוצה להרחיב טיפה ברשותכן על המשל על ההארה – משל הרב והתלמיד – כי הוא מאוד מרכזי בחסידות.
  יש את השכל של הרב, שזה בעצם מה שהוא מבין. והוא אמור להעביר את הידע הלאה לתלמיד.
  הרב צריך לצמצם את כל מה שהוא יודע, להלביש במילים פשוטות ונמוכות ורק ככה התלמיד יוכל להבין – התלמיד יוכל 'לתפוס' בשכל של הרב.
  האם בגלל הצמצום השכל של הרב השתנה? לא! השכל של הרב נשאר אותו דבר. רק אצל התלמיד השכל נקלט באופן מצומצם.
  ככה גם האור האלוקי, לא משתנה בכלל – רק אנחנו, בגלל שהכלים שלנו מוגבלים, תופסים את האור 'בקטנה'.
  עוד פרט, אחרי הצמצום בשכל של הרב התלמיד מקבל את השכל בדיוק מותאם לגודל של השכל שלו. כלומר החומר נעשה בגודל של השכל של התלמיד, כך שעכשיו המוח של התלמיד מלא בידע החדש (המצומצם מבחינת הרב). זה מה שנקרא התפשטות – האור אחרי הצמצום, מתפשט בחזרה – בתוך הכלי הקטן יותר.
  ואחר כך נגיד שהתלמיד מסביר את אותו חומר לאחיו הקטן, אז החומר שוב עובר צמצום מהתלמיד – והתפשטות אצל האח.
  יש במשל הזה עוד המון המון עניינים כמו השפעה פנימית וחיצונית אבל זה כבר *באמת* ארוך חחח.

 4. motek הגב

  דבר ראשון – תודה.
  כבר הסברתי לך שזה חשוב לי.
  דבר שני, לידיעת כל עם ישראל יום שישי עכשיו, ואין לי מספיק זמן,
  אז אני אחזור במוצ"ש לאכול לך את הראש.
  חכי לי!!

  • הערת אגב הגב

   ואני עוד מחכה;)

   • motek הגב

    יואו. זה חכם בטרוף. כאילו, זה איזה שהוא תהליך לוגי שחייב לקרות כדי שהעולם ימשיך הלאה.
    אבל משהו אחד לא היה לי ברור.
    את הגדרת את זה, שכל דבר מצטצמצם כדי לעבור אל הכלי הבא, שם הוא מתרחב, ומצטמצם שוב כדי להמשיך ולעבור הלאה. (לא יודעת להגדיר את זה יפה כמוך…)
    אבל, הוא לא יכול להתרחב יותר מכפי שהוא התקבל.
    זאת אומרת, נכון, זה אותו חומר בצורה אחרת, אבל הצורה הזאת פשטני יותר, ומורכבת מפחות חלקים.
    אז במהלך ההשתלשלות – בסופו של דבר, אם חוזרים למשל של הרבה והתלמיד, אז הוא לא באמת יקבל את הכל. כי הוא לא מסוגל להבין את כל המחשב של הרבי, גם אם זה קיים בתוך החומר שהוא קיבל. ולכאורה – אין בזה תועלת בכלל.
    מקווה שהבנת מה שאלתי. אני לא יודעת אם זה שאלה בכלל, אבל אנירק רוצה שתחדדי לי נקודה.
    תודההה. את אלופה.

    • הערת אגב הגב

     מותק מתוקה;)
     קודם כל שמחה שכתבת.
     דבר שני, נכון, כל כלי מקבל את האור רק לפי היכולת שלו – כלומר, בצורה קטנה יותר.
     אבל לא הבנתי את השאלה… מה התועלת במה? אשמח שתרחיבי יותר כי אני בטוחה שיש תשובה

     • motek

      טוב. אני אנסה.
      ככל שהמידה עוברת יותר גילגולים – ההתגלות שלה יותר מצומצמת, פחות ברורה, נכנסת לכלים יותר קטנים.
      אבל החומר שלה והתוכן שלה זה אותו דבר – רק בהתגלמות אחרת. – זה מה שהסברת.
      אבל, נכון שהחומר הוא אותו חומר, אבל הוא בכלי קטן בגלל שאנחנו קטנים.
      יותר קל לי עם הרב והתלמיד, אז בתוך מה שהתלמיד שלו לומד, יש את הכל, רק שהוא לא מבין את, כי זה גדול עליו, על הכלים שלו.
      אבל מה התועלת בללמוד ולהבין רק חלק??
      הרי ככל שהדורות יורדים הכלים מצטמצמים יותר, נכון???
      יוצא שאנחנו מקבלים חלק מאד מצומצם.
      זאת אומרת – יש את הכל , אבל אנחנו יכולים להכיל מתוך זה חלק מאד קטן.
      ושוב, מה המטרה בקבלה החלקית הזאת??
      והאם היא עושה משהו, ועד כמה??

     • הערת אגב

      אוקי, אני שמחה שהרחבת ובאמת זה דבר שמאוד מאוד חשוב להסביר וגם להבין.
      קודם כל – ירידת הדורות פחות קשור לסדר ההשתלשלות, שהוא בכל הדורות אותו דבר. ירידת הדורות זה מה שנקרא שיש 'ריבוי קליפות', ריבוי דברים רעים שמסתירים על אלוקות. אבל סדר ההשתלשלות הוא תמיד אותו דבר (למיטב הבנתי).
      ויש עוד דבר שלא קשור לסדר ההשתלשלות. זה הקשר העצמי שלנו עם אלוקים.
      זוכרת את ההקדמה? הדרגה החמישית? סדר ההשתלשלות זה רק פן אחד. רק צד אחד, הצד הכי נמוך.
      אבל יש דבר יותר גבוה. מקום שבו אין דרגות כי הכל שווה לפניו יתברך – מרוב שהוא גדול במקום הזה, נמלה אוורסט אני וכל הגלקסיות נחשבים בדיוק אותו דבר: אין ואפס.
      והדבר הכי מדהים – זה ששם הקב"ה בוחר בנו. בלי שיש לנו איזה משהו על מישהו אחר – הרי כולם שווים! אלא, זו הבחירה העצמית שלו בנו. שנהיה לו לעם.
      אנחנו מקבלים גם השפעה כמו מרב לתלמיד, באופן של צמצום, ככה שאנחנו משיגים רק חלק קטן ופיצי.
      אבל, וזה אבל גדול! אנחנו מקבלים השפעה גם מבחינת אבא ובן. שזו השפעה מסוג שונה, אבל בה האור לא מצטמצם. שם אנחנו מקבלים את הקב"ה בכבודו ובעצמו כמו שהוא ב'עצם' שלו.

      תשאלי, למה צריך את סדר ההשתלשלות? נתחבר לקב"ה רק כמו אבא.
      בהשגח"פ בדיוק היום בבוקר למדתי שהדרך להתחבר לקב"ה כמו אל אבא, עוברת דרך ההתחברות אליו כרב. רק ע"י הבנה והשגה בחלק הפיצקי שאנחנו *כן* מסוגלים לתפוס – רק ככה אנחנו מצליחים להשיג עצמות.
      כלומר, הקב"ה רוצה שאנחנו נשתדל לעשות את מה שאנחנו *כן* מסוגלים לעשות ולהבין ולתפוס – ואז הוא פותח לנו פתח כפתחו של אולם ומשפיע עלינו גילויים שהם בכלל לא בערך למה שהשגנו.
      זה מה שאני ואתן מנסות לעשות בעצם – להבין את מה שאנחנו יכולות להבין. והשאר כבר יגיע:)

      מקווה שעניתי!
      ולעוד שאלות – אני כאן בשמחה עצומה

    • motek הגב

     ענית, וענית טוב.
     זה פשוט אני, שלוקח לי מלא זמן לעכל.
     את לא מבינה אפילו מה זה עושה לי.
     מחכה נואשות לפרק הבא.
     🙏

גלילה לראש העמוד

תודה על נדיבות ליבכם!

כיצד תרצו לתרום?