שמות לרפואה שלימה

מרדכי יהודה לייב בן רבקה
מיכל מאשא בת רבקה
מרים בן מינה
דבורה לאה בת חנה
גיסיייע לאה בת עטל
רפאל פנחס בן חיה רבקה
בלה הניה בת שרה
גלילה לראש העמוד

תודה על נדיבות ליבכם!

כיצד תרצו לתרום?