נשמה וסימן שאלה / 12

מה הקשר

מניאר

לפרק הקודם

 

היום אנחנו הולכות לדון בבעיה סבוכה ביותר, שדורשת יכולת להשוות בין גורמים רבים ולמצוא להם גורם משותף. והיא מה הקשר בין כורש, דוד ושלמה – לרבי אליעזר בן הורקנוס ורבי אלעזר בן ערך , לבית המקדש הראשון והשני (והשלישי), לבין אהבה יראה ותפארת.

אז במקום לנסות ולומר לי שהדברים הנ"ל לא קשורים וזה בדיוק מה שמשותף ביניהם, תתרווחו בכיסא ותמשיכו לקרוא.

 

הגורמים הנ"ל, עונים על שאלה קשה יותר, שחפרה לי בגזע המוח כבר הרבה זמן.

איך, איך אלוקים שבשמיים, הנשמה הזאת היא חזקה כל כך?

מה, מה גורם לה שוב ושוב, להכות על הברזל כשהוא חם?

מה הסוד שלה, שגורם לה, לעבור מדור לדור, לעמוד נגד הטבע ולצחוק לו?

ולמה, למה הערך הבלתי מותנה שלי, מותנה דווקא בה?

את הסוד הזה אנחנו הולכות לפענח השבוע וגם בפרק שלאחריו.

תרועת חצוצרות, ותופים אנחנו מתקדמות בצעדי ענק, הגענו ל
(מצלתיים)

יעקב
(תזמורת, שקט עכשיו)

אני סתם דרמטית היום, תחזיקו ראש.

ידוע, שאצל אברהם המידה הבולטת היא אהבה, חסד.

אצל יצחק, המידה הבולטת היא היראה, גבורה.

אצל יעקב זה תפארת, זאת מידת האמת.

אמת במובן הפנימי שלה, זה לא רק הפך השקר.

משהו אמיתי, זה משהו שיש לו קיום ניצחי, משהו שלא שייך בו הפסק.

החידוש בקדושה שהוריש יעקב לעם ישראל,  היא שאין לה הפסק, היא נצחית.

כדי להבין את זה בעומק יותר, נעבור רגע לנושא אחר.

ידוע שבית המקדש הראשון היה כנגד אברהם השני כנגד יצחק והשלישי כנגד יעקב. כדי להבין את החידוש שבמידתו של יעקב, נסביר את החידוש של בית המקדש השלישי לעומת השניים שקדמו לו.

בבית המקדש השני היה חסר דברים משמעותיים שהיו בראשון, כמו הארון, השכינה, רוח הקודש. אבל למרות זאת, במובן מסוים הבית השני היה נעלה מהראשון, הוא היה גבוה יותר ועמד על תילו זמן רב יותר.

הייתה בבית המקדש השני מעלה רוחנית שלא הייתה בבית הראשון והיא באה לידי ביטוי בגובה ובקיום שלו.

בבית ראשון השראת השכינה הייתה בעיקר מצד העליון, הקב"ה האיר כל כך, עד שזה השפיע למטה, האור האלוקי האיר בתוקף.

המעלה בו הייתה, שהקדושה, והאור האלוקי לא צריכים להתאים את עצמם לעולם, גם כשהן מגיעים לעולם הזה ומורגשים בו, הם עדיין בתוקף הקדושה כמו בלי שינוי.

בבית שני, השראת השכינה הייתה מצד התחתון, היינו מצד הזיכוך של  ישראל והעולם.

כאן, הקדושה מתאימה את עצמה לרמת המוכנות והזיכוך של העולם, לכן היא תאיר בעוצמה פחותה יותר.

אבל, גם בו יש מעלה, בגלל שהתחתון מזוכך האור האלוקי נקלט בו, הוא חדור בו עד לפנימיות. מה שבבית הראשון לא היה, כי התחתונים לא היו בשלים לקבל את האור.

אפשר להביא משל שמסביר את הנקודה טוב יותר.

במסכת אבות יש מחלוקת לגבי רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי אלעזר בן ערך. מי מכריע את העולם?

רבי אליעזר היה בור סוד שאינו מאבד טיפה, בדוגמת בית ראשון. את כל התורה של רבו הוא זכר במדויק, הוא היה מדקלם עמודים וציטוטים  וזכר הכל! בו נשמרה כל התורה של רבי יוחנן בן זכאי בשלמותה.

לעומתו,  רבי אלעזר בין ערך היה משהו אחר, הוא היה המעיין המתגבר. התלמיד הנעלה יותר הוא דווקא רבי אלעזר בן ערך. הוא היה מחדש דברים בכוחות עצמו.

זה עיקרון דומה

מלמעלה למטה – שפע כמותי – בית ראשון אורות גבוהים, בלי כלים.

ולמטה למעלה – שפע איכותי – בית שני. אורות נמוכים יותר, נקלט באדם בפנימיות.

דווקא השילוב הזה של שני הניגודים, יוצר דבר שהוא

מושלם
אמיתי
ונצחי

כדי לראות איך הניגודים הבולטים האלה (הם מתבטאים גם בעבודת הצדיקים ועבודת בעלי התשובה, מתבטאים בסוגי עבודת ה', באהבה ויראה, בחסד ובגבורה) משתלבים לפסיפס היפה ביותר בעולם, כדאי לחכות לבית השלישי, הנצחי.

ולפרק הבא (אימוג'י מוציא לשון ועוצם עניים עם שלוש נמשים על האף)

שמרי במחברת

לא רשומה עדיין? הרשמי

עוד באותו נושא:

התהיי לי לאחות?

היא אפילו לא ענתה. בליבה פגע חץ בדיוק מושלם 'הוא לא אמר להיות חזקה גם בשביל דקל'

הוסיפי את התגובה שלך:

2 תגובות
  1. מזומזמת הגב

    למה לא אימוג'י עם 4 נמשים? ולמה דווקא על האף?

  2. שירי הגלים הגב

    תודה מניאר!
    לייק ענק👍

גלילה לראש העמוד

תודה על נדיבות ליבכם!

כיצד תרצו לתרום?