דרך ארוכה וקצרה/ 27

פרק י"ב - שעה של גדלות

חנה וילר

לפרק הקודם

 

מהו המצבר הסודי 🔋שיש בו כח להטעין אותי לכל היום?
בפרק זה מגיעים לתכלית הספר –'ספר של בינונים'📖.
בינוני – מל' אמצע.
 הוא עומד בין הצדיק לרשע.
– צדיק😇: אדם שאין לו מאבק בין הנפשות. בחיצוניות ובפנימיות כולו טוב✨.
– רשע😠: יש מאבק עיקש. לא מצליח לנצח את הצד הבהמי – מסוגל לחטוא.
בינוני: בפנים יש לו מאבק💔, אך הוא מצליח לנצח.
 אם הוא נוהג לחלוטין כמו צדיק, מדוע אינו נקרא צדיק?
כי בפנימיותו, בעשר כוחות הנפש עדיין מתחוללת מלחמה🏹.
לבינוני יש התנהלות פנימית כמו לרשע,
אך בהתנהגותו הוא נוהג כמושלם, כצדיק.
זאת אומרת – אם נעשה לו בדיקת 'סי טי' 👨‍🔬רוחנית, הלב שלו בפנים הוא כמו הרשע. הנפש הבהמית משתוללת 🐎. אבל יחד עם זה הוא בשליטה מוחלטת עליה🏇.
לחטוא – הוא לא מסוגל😱!
 אפשרות כזו לא קיימת מבחינתו כלל!
תארי לך אדם שלא שמע בקול המציל בחוף הים🏊‍♀️ וניצל ברגע האחרון מטביעה🌊 האם שייך מבחינתו שוב לעשות שטות כזו?!
כך מרגיש הבינוני מול החטא.
העבודה שלנו בחיים היא לשאוף לדרגת בינוני.
 כן!
יש לנו יכולת להיות בינוני!
לגבור על הרע ולכבוש עוד ועוד שטחים בנפש לצד הטוב.
איפה המנוע של הבינוני? מה מחזיק אותו?
כל אדם צריך מנוע שיזיז אותו לפעול ולהתקדם.
הבינוני, שבתוכו מתחוללת מלחמה אדירה, מה נותן לו את הכוח לגבור על הנפש הבהמית?
יש לבינוני רגע ביום בו הוא מתעלה לדרגת צדיק והנפש הבהמית 'הולכת לישון🛌🏻'…
 – זהו זמן קריאת שמע שהיא עיקר התפילה והמלכת הקב"ה.
•זמן קריאת שמע בבוקר הוא זמן מיוחד מאוד ונקראת "שעת מוחין דגדלות🕔
 למה הכוונה?
המוח שלנו מסוגל בשעה זו  להיפתח, להשיג הבנה גבוהה יותר ולהתחבר לתכלית חיי ולהארת ה' יותר משאר היום – כי גם בעולמות עליונים 🪐 זו שעת "מוחין דגדלות"
יש הארה מיוחדת מלמעלה בזמן זה.

לכן, אם אקרא קריאת שמע דווקא בזמן זה (מהזריחה ועד סוף זמן קריאת שמע) ואתבונן בה יש לי יותר יכולת והארה להשיג בגדלות ה' וזה גם משפיע על כל היום שישאר רושם מזה.

בקריאת שמע אני כל כולי לה':
בשכל 🧠 – "שמע ישראל" מל' התבוננות, שה' אלוקינו הוא ה' אחד.
אחר כך ברגש 💛 –  "ואהבת את ה' …בכל לבבך" גם את הלב שלי אני מפנה לאהבה את ה'.
ואחר כך  – כלי המעשה
👐🦵👀 – הביצוע: "וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עינך וכו'"
זמן תפילה "מטעין"🔌 אותנו בכוחות רוחניים לכל היום.
עם זאת, אי אפשר לקפוץ ישר מהמיטה לקריאת שמע🥱.
 צריך הכנה!
ולכן, לאחר נטילת ידיים🚰, כדאי ללמוד כמה דקות תניא, ולאמר גם את כל הקטעים בתפילה שכולם הכנה לרגע המיוחד הזה!
שמרי במחברת

לא רשומה עדיין? הרשמי

עוד באותו נושא:

שלא לשמה /1

אולי כן קרה לו משהו? ואם לא אז מה זה השתיקה זאת? היא רגילה שהוא שותק.

הוסיפי את התגובה שלך:

תגובה אחת
גלילה לראש העמוד

תודה על נדיבות ליבכם!

כיצד תרצו לתרום?