אתגרי כתיבה

אתגר מס' 104:

 

השבוע את מוזמנת לאתגר כתיבה חופשית בתנאי אחד בלבד.

עליך לפתוח את הקטע במשפט מאוד מסויים והוא:
"ושוב נפגשנו ליד שער האשפות, השמים היו מעוננים אותו יום"

צאי לדרך!